Select Your Favourite
Category And Start Learning.

( 1 Nhận Xét )

Khóa học Zalo Ads

799.000

( 1 Nhận Xét )

Cấp Độ

Trung Bình

Video Hướng Dẫn

14

Nội Dung Bài Học

Khóa Học Zalo Ads

Giới thiệu khóa học Zalo Ads
00:1:30
Bài 1 – Giới thiệu nền tảng quảng cáo Zalo Ads
00:5:2
Bài 2 – Tạo tài khoản quảng cáo Zalo Ads
00:9:2
Bài 3 – Tạo tài khoản Zalo OA
00:10:01
Bài 4 – Tối ưu trang Zalo OA
00:11:39
Bài 5 – Chính Sách Quảng Cáo Zalo
00:15:26
Bài 6 – Giới Thiệu Chi Tiết Quảng Cáo Trên Zalo Ads Thực Hành
00:08:46
Bài 7 – Tạo Chiến Dịch Quảng Cáo Zalo Đầu Tiên
00:11:09
Bài 8 – Đối Tượng Quảng Cáo Zalo Ads
00:00:00
Bài 09 – Phương Pháp Tính Phí Của Zalo Ads
00:10:52
Bài 10 – Thiết Kế Hình Ảnh Và Lưu Ý Về Hình Ảnh
00:8:28
Bài 11 – Chiến Dịch Thường Dùng & AB Testing
00:14:31
Bài 12 – Lưu Ý Nội Dung Quảng Cáo & Thiết Lập Chatbot
00:18:47
Bài 13 – Công Cụ Hỗ Trợ Kiểm Tra Quảng Cáo
00:6:27

Giảng Viên

IM
3.33 /5

Student Ratings & Reviews

4.0
Total 1 Rating
5
0 Rating
4
1 Ratings
3
0 Rating
2
0 Rating
1
0 Rating
TN
1 năm ago
Gíao viên dạy chi tiết, có ôn lại kiến thức rất dễ nắm
799.000


Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media