Select Your Favourite
Category And Start Learning.

( 0 Nhận Xét )

Mới

Khóa Học Thiết Kế Landing Page bằng Ladipage

699.000

( 0 Nhận Xét )

Cấp Độ

Trung Bình

Video Hướng Dẫn

11

Nội Dung Bài Học

PHẦN 01: Giới Thiệu Khóa Học Thiết Kế Landing Page Bằng Ladipage

Bài 0: Giới Thiệu Khóa Học Thiết Kế Landing Page Bằng Ladipage
00:1:56
Bài 01: Tổng Quan Khóa Học Thiết Kế Landing Page bằng Ladipage
00:1:16

PHẦN 02: LADIPAGE VÀ VÌ SAO NÊN CHỌN CÔNG TY NÀY

PHẦN 03: THỰC HÀNH TẠO LANDING PAGE BẰNG LADIPAGE

Giảng Viên

IM
3.33 /5

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet
699.000


Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media