Select Your Favourite
Category And Start Learning.

( 1 Nhận Xét )

Khóa Học Thiết Kế Website Bằng WordPress

959.000

( 1 Nhận Xét )

Cấp Độ

Trung Bình

Video Hướng Dẫn

18

Nội Dung Bài Học

PHẦN 1: GIỚI THIỆU KHÓA HỌC VÀ WORDPRESS

Bài 1: Giới thiệu khóa học WordPress
00:2:14
Bài 2: WordPress là gì? Giới thiệu WordPress
00:16:18
Bài 3: WordPress có thể làm được những website loại nào
00:7:40
Bài 4: So sánh WordPress và những nền tảng khác
00:6:14

PHẦN 2: TÊN MIỀN VÀ HOSTING – VPS – MÁY CHỦ SERVER

PHẦN 3: CÀI ĐẶT WEBSITE WORDPRESS

PHẦN 4 – THEME (GIAO DIỆN) WEBSITE

Giảng Viên

IM
3.25 /5

Student Ratings & Reviews

3.0
Total 1 Rating
5
0 Rating
4
0 Rating
3
1 Rating
2
0 Rating
1
0 Rating
Kết thúc khóa học có thể chủ động việc cấu hình một website nhưng chưa bao gồm các bước để ra 1 website hoàn chỉnh. Một số video hơi chắp vá sơ sài.
Chưa được như mong đợi lắm, hy vọng trung tâm có thể cập nhật bổ sung thêm để hoàn thiện hơn.
959.000


Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media