Select Your Favourite
Category And Start Learning.

( 2 Các Nhận Xét )

Khóa học Email Marketing gửi email tự động

799.000

( 2 Các Nhận Xét )

Cấp Độ

Trung Bình

Video Hướng Dẫn

10

Nội Dung Bài Học

PHẦN 1: GIỚI THIỆU KHÓA HỌC

Bài 1: Giới thiệu khóa học Email Marketing
00:02:10
Bài 2: Lựa chọn công cụ làm Email Marketing
00:2:23

PHẦN 2: TẠO TÀI KHOẢN MAILCHIMP

PHẦN 3: TẠO CHIẾN DỊCH EMAIL MARKETING

Giảng Viên

IM
3.33 /5

Student Ratings & Reviews

3.5
Total 2 Ratings
5
1 Ratings
4
0 Rating
3
0 Rating
2
1 Ratings
1
0 Rating
Quá đơn giản
Tốt
799.000


Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media