Select Your Favourite
Category And Start Learning.

( 1 Nhận Xét )

Khóa học Email Marketing gửi email tự động

799.000

( 1 Nhận Xét )

Cấp Độ

Trung Bình

Video Hướng Dẫn

10

Nội Dung Bài Học

PHẦN 1: GIỚI THIỆU KHÓA HỌC

Bài 1: Giới thiệu khóa học Email Marketing
00:02:10
Bài 2: Lựa chọn công cụ làm Email Marketing
00:2:23

PHẦN 2: TẠO TÀI KHOẢN MAILCHIMP

PHẦN 3: TẠO CHIẾN DỊCH EMAIL MARKETING

Giảng Viên

IM
3.25 /5

Student Ratings & Reviews

5.0
Total 1 Rating
5
1 Rating
4
0 Rating
3
0 Rating
2
0 Rating
1
0 Rating
Tốt
799.000


Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media