Phần I. Hướng dẫn cho người mới (chưa có tài khoản)
(https://onlineimta.com/huong-dan-dang-ky-lan-dau-va-kich-hoat/)

Phần II. Hướng dẫn dành cho người đã có tài khoản
(https://onlineimta.com/huong-dan-dang-nhap/)
Hãy đọc kỹ hướng dẫn để bạn tiết kiệm thời gian nhất!

Video 01: Hướng dẫn đăng ký khóa học tại onlineimta.com

Video 02: Hướng dẫn đăng nhập