Bước 1: Với người mới > Đăng ký khóa học (Khóa học)

Nếu đã có tài khoản. Bạn Đăng Nhập trước khi nhập Key

Bước 2: Liên hệ hỗ trợ lấy KEY

Bước 3: Điền KEY và kích hoạt

Phần I. Hướng dẫn cho người mới (chưa có tài khoản)
(https://onlineimta.com/huong-dan-dang-ky-lan-dau-va-kich-hoat/)

Phần II. Hướng dẫn dành cho người đã có tài khoản
(https://onlineimta.com/huong-dan-dang-nhap/)
Hãy đọc kỹ hướng dẫn để bạn tiết kiệm thời gian nhất!