Select Your Favourite
Category And Start Learning.

( 2 Các Nhận Xét )

Khóa học Tiktok Ads cho người mới bắt đầu

799.000

( 2 Các Nhận Xét )

Cấp Độ

Trung Bình

Video Hướng Dẫn

15

Nội Dung Bài Học

PHẦN 1: GIỚI THIỆU KHÓA HỌC

Bài 1: Giới thiệu khóa học Tiktok Ads
00:1:18
Bài 2 – Giá trị nhận được trong khóa học Tiktok Ads
00:2:12

PHẦN 2: CƠ BẢN VỀ TIKTOK TRÊN PROFILE

PHẦN 3 – TRIỂN KHAI QUẢNG CÁO VỚI TIKTOK ADS

Giảng Viên

IM
3.33 /5

Student Ratings & Reviews

3.0
Total 2 Ratings
5
1 Ratings
4
0 Rating
3
0 Rating
2
0 Rating
1
1 Ratings
LT
4 tháng ago
Good.
LM
2 năm ago
không có được kiến thức bổ ít, nghe 3 bài học tốn thời gian quá ad
799.000


Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media