Select Your Favourite
Category And Start Learning.

( 0 Nhận Xét )

Hướng Dẫn FB Ads Cho GV

1

( 0 Nhận Xét )

Cấp Độ

Trung Bình

Video Hướng Dẫn

22

Nội Dung Bài Học

PHẦN 1: QUY ĐỊNH CHUNG GIẢNG DẠY

$01: *Các tiêu chuẩn đánh giá GV tại IMTA
00:4:18
Bài 5 giây: Tiêu Chuẩn Đánh Giá GV Số 1 Tại IMTA
00:00:5
$02: Hướng Dẫn Điểm Danh
00:8:33
$03: Đúng giờ và cho lớp nghỉ
00:5:30
$04: Nguyên tắc sử dụng giáo trình (Chung Google & Facebook)
00:4:56
$05: Tự cải tiến bản thân là người thầy giỏi hơn Youtube
00:6:23

PHẦN 2: ĐỐI TƯỢNG & PHƯƠNG PHÁP DẠY

PHẦN 3: HƯỚNG DẪN DẠY FACEBOOK ADS TUẦN 1 (BUỔI 1,2,3,4)

PHẦN 3: TUẦN 2 (TUẦN 2 CUỐI TUẦN – BUỔI SỐ 4 5 6TỐI)

Giảng Viên

IM
3.25 /5

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet
1


Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media