Select Your Favourite
Category And Start Learning.

( 0 Nhận Xét )

Chuẩn Bị Để Học Google Ads

Miễn phí

( 0 Nhận Xét )

Cấp Độ

Trung Bình

Video Hướng Dẫn

8

Nội Dung Bài Học

Chuẩn bị trước khi học Google Ads

Các bạn học Google Ads nên tạo trước trang đích trước khi học nhé!
Bài 1: Chuẩn bị trước khi chạy quảng cáo Google Ads
Bài 2 – Trang đích là gì? Chuyển đổi trên trang đích (URL cuối cùng)
00:7:50
Bài 3 – Các dạng trang đích
00:9:15
Bài 4 – Tạo trang đích danh mục sản phẩm
00:14:20
Bài 5 – Tạo trang đích dạng bài viết
00:12:47
Bài 6 – Tạo trang đích dạng Landing Page
00:18:6
Bài 7 – Thay đổi nút cuộc gọi/Zalo
00:1:53
Bài 8 – Cài mã lên code Website
00:3:40

Giảng Viên

IM
3.33 /5

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet


Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media