Select Your Favourite
Category And Start Learning.

( 0 Nhận Xét )

Mới

Hướng dẫn dạy khóa học SEO Website

1

( 0 Nhận Xét )

Cấp Độ

Trung Bình

Video Hướng Dẫn

8

Nội Dung Bài Học

PHẦN 1: NGUYÊN TẮC GIẢNG DẠY

$01: *Các tiêu chuẩn đánh giá GV tại IMTA
00:4:18
Bài 5 giây: Tiêu Chuẩn Đánh Giá GV Số 1 Tại IMTA
00:00:05
$02 *Phong cách giảng dạy
00:2:52
$03: Hướng Dẫn Điểm Danh
00:8:39
$04: Đúng giờ và cho lớp nghỉ
00:5:30
$05: Nguyên tắc sử dụng giáo trình
00:4:56
$06: Đối tượng Học Viên
00:5:32
$07: Tự cải tiến bản thân là người thầy giỏi hơn Youtube
00:6:32

Giảng Viên

IM
3.25 /5

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet
1


Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media